Välkomna till bowlingklubben Bk Style.

Bk Style bildades år 2000 och finns till för dig som har en eller flera funktionsvariationer.

Träningar sker på onsdagar och medlemmarna är uppdelade i två grupper där grupp ett tränar l  grupp 1  mellan kl 16:30 – 17:55 och grupp två tränar mellan kl 18:00 – 19:25.

Vi är i skrivande stund 67 medlemmar och vi har 4 fantastiska ledare och 3 stycken hjälpledare som hjälper spelarna ute på banorna. Vårt motto är att ”alla kan spela” och det finns hjälpmedel att låna, oavsett funktionhinder.

Vi håller till i Enköpings Bowlinghall.

Medlemsavgift per år är 300 kr (1 september till 31 augusti)

Det kostar 300 kr i månaden att spela med oss.

Vi har även ,våravslutning,julavslutning och KM med priser ( alla får pris) kostar ingenting extra för medlemmar.

gunvisafstrom@gmail.com är den rätta mailadressen eller tele 070-491 26 67 (Gunvi Säfström)

 Bk Style stadgar                 

uppdaterade: 2023-09-20

Föreningens namn: Bk Style                                                                                                                         

Säte: Enköpings kommun

Ändamål: Bowling för funktionshinder

Räkneskapsår: September-Augusti

Regler:För de som har funktionshinder

Regler för medlemskap: En eller flera funktionshinder & medlemsavgift

Uteslutning: Inte betalt medlemsavgift & träningsavgift

Årsavgiften: beslutas på årsmötet

Uppgifter om beslutande organ: Årsmötet

När årsmötet ska hållas: Tidigast september

Kallelse till årsmötet:Sista lördagen i Maj månad

Frågor som ska behandlas på årsmötet: Träningsavgift & medlemsavgift

Rösträtt och beslutsfattande: Styrelsen är beslutfattande

 Värdegrund

Föreningen Bk Style är en religiöst obunden idell förening som vilar på en tydlig värdegrund

I vår förening:

> har alla lika värde oavsett nationalitet,etnisk ursprung,religion,ålder,könsöverskridande identitet,sexuell läggning eller om man har någon form av funktionshinder

> Känner alla sig välkomna och en del av gemenskapen 

> Har vi roligt tillsammans. 

> Hjälper och stöttar vi varandra.

>Ska alla mötas i ett öppet klimat och ha bra kommunikation.

Policy

> Vi uppmuntrer alla medlemmar att vara en del av vår gemenskap.

> Vi möter varandra med respekt och i vår förening råder demokrati och delaktighet.

> Vi använder god kommunikation med varandra för att undvika missförstånd.

> Vi tänker på hur vi framför våra åsikter och önskemål, inom och utanför föreningen. 

> Vi agerar direkt om någon inte följer vår gemensamma värdegrund och policy för att         motverka mobbning och diskriminering eller om vi ser tecken på om någon mår dåligt. 

> Vi och våra medlemmar ska ha god  hållning i uttryck, skrift och agerande i press och på sociala media

> Vi har  en drog-och alkoholpolicy som antas årligen på föreningens Årsmöte.

> Under Träning & Tävlingsspel är det strikt förbjudet att använda Mobiltelefon.

Mälsättning för föreningen

> Utveckla föreningsverksamheten

> Driva ett bra arbetssätt bland föreningens styrelse och medlemmar.

>Utveckla en aktiv påverkande ansvarstagande attityd inom föreningens veksamhet

> Verka för att relationerna mellan människor präglas av gemenskap och respekt.

Åtgärdstrappa

> Samtala med berörda parter

>Varning om uteslutning skall utfärdas skriftligen eller styrelsebeslut.

> Uteslutning ur föreningen efter styrelsebeslut.